Utbildning

2008 – 2010
Högskoleexamen Grafisk design och webbutveckling
Tekniska Högskolan i Jönköping.

 

2010 – 2011
Kandidatexamen inriktning på projektledning
Tekniska Högskolan i Jönköping.

 

2011 – 2011
Utbytestermin i Australien
Edith Cowan University, Perth.